તમારુ ડ્રીમ કેરીઅર શરૂ કરો BEAUTY માં @ LTA - વર્લ્ડ સ્કિલ્સ ચેમ્પિયન્સ એકેડમી !! “U.K.” અને “Switerzland” આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે પ્રમાણિત થાઓ 5 મહિના થી 20 મહિના પાર્ટ ટાઇમ કોર્સ ખાસ નોકરી કરતા લોકો માટે સ્પેશિયલ મોર્નિંગ બેચ 8AM થી 10.00AM વાગ્યે કોર્સ છે. રૂ. 36826/- થી.....ખૂબ મર્યાદિત સમયગાળા માટે Batch Starts 7th Jan Monday Only 4 Seats left @50% off અમદાવાદમાં મણિનગર અને નવરંગપુરામાં LTA ની સાથે જોડાઓ on Whatsapp No. 7738904853 / 9320026830 / 8511393131


Comments

Popular Posts